kad bi ajkule bile ljudi

Kad bi ajkule bile ljudi – Bertold Breht

„Kad bi ajkule bile ljudi“, upitala je mala gazdaričina kćer gospodina Kejnera, „da li bi bile bolje prema malim ribama?" „Naravno", reče on. „Kad bi ajkule bile ljudi, imale...

Borba za život jest borba za neprilagođenost

Živo se biće nikada ne prilagođava svojoj sredini i svom okolišu, ili pak, prilagodivši se, umire. Borba za život jest borba za neprilagođenost. Živeti znači stalno biti različit. Naši su sopstveni strahovi...
život

Kada život prestaje da bude težak?

Život je težak. Ovo je velika istina. Jedna od najvećih. Ovo je velika istina, jer kada jednom sagledamo ovu istinu, mi je prevazilazimo. Kada zaista shvatimo da je život...
derviš i smrt

Derviš i smrt i preispitivanje

Našavši se pred „zidom“ Ahmed Nurudin otkriva sve duhovne prepreke i moralna previranja inherentna ljudskom biću. Izuzetno dobro zapaža, analitičan je i u pogledu sebe i u pogledu drugih,...

Šta znači biti umetnik?

Biti umetnik znači prihvatiti izazov i iznenađenja. To znači imati staromodan komad nameštaja u domu samo ako nam se to sviđa. To znači uporno odevati iznošeni kaput jer nas to čini...