postani autor

12 citata – Čehov

Čehov je jedna od onih ličnosti u umetnosti koja stoji na samom prelazu u neko novo vreme. Biti predstavnik tog turbulentnog i nezahvalnog prelaznog vremena nije nimalo lako. Prelaz...
Albert Ajnštajn

Ajnštajnove misli koje treba ponavljati svoj deci sveta

Jednom je veliki pesnik Gete rekao da je veliki pesnik pre svega velik pa tek onda pesnik. U svetu naučnika, Albert Ajnštajn je bio taj koji je pokazao da...
Salvador Dali u mladosti

Salvador Dali o vremenu u kome imamo čast i nesreću da živimo

Roditelji su me krstili Salvador, kao što se zvao i moj brat. Kako samo ime kaže, bilo mi je dodeljeno, ništa manje, da spasem Slikarstvo iz ništavila moderne umetnosti,...
Herman Hese sa mačkom

Šta bi Herman Hese mogao da nas nauči: 15 citata

Herman Hese je jedan od onih pisaca sa kojima se odrasta, čak i onda kada mislimo da smo već odrasli. Ako nekoga mrzimo, onda u njegovom liku mrzimo nešto...
derviš i smrt

Derviš i smrt i preispitivanje

Našavši se pred „zidom“ Ahmed Nurudin otkriva sve duhovne prepreke i moralna previranja inherentna ljudskom biću. Izuzetno dobro zapaža, analitičan je i u pogledu sebe i u pogledu drugih,...