Vladimir Majakovski

Iz sveg glasa – Vladimir Majakovski

Već prođe jedan. I sigurno si legla. Ko srebrna oka Mlečni put noć studi. Ne žuri mi se. I munja - telegram nema zbog čega da plaši te i budi. Kao što kažu,...

Estetika ružnog – Bodlerova Strvina i Kejdžova Ballad of worms

Estetika kao nauka uglavnom se bazira na kategoriji lepog, i pokušava da pronikne u osnovu umetničkog dela vodeći se utvrđenim načelima šta lepo kao takvo predstavlja, ili pak treba...
učeni magarac

Učeni magarac

Ja sam učeni magarac koji čudi I Akademiju. Ja brojim ko i ljudi. Gazda me bičem tera da se penjem Na klimavu bačvu što podamnom stenje. Pljesak gledalaca. A ja zatim siđem, Igram za...
sedam mrtvih pesnika

Branko Miljković i Sedam mrtvih pesnika

Pre skoro 60 godina srpska poezija je napokon dobila izmirenu neosimbolističku i nadrealističku poetiku u zbirci pesama Uzalud je budim (1957) Branka Miljkovića, ili bar njen pokušaj koji je...
smrt pisaca

Pisci koji su predvideli svoju smrt u svojim delima

Uglavnom smo svesni da je umetnik osetljivo biće koje posmatra, upoznaje, preispituje svet, menja ga, prepoznaje promene u društvu, a neretko ih i predviđa. Ali postojali su pisci koji su bez...