postani autor
serija dekalog

Serija Dekalog kao remek-delo

Filmska umetnost shvaćena u njenom pravom, najširem značenju je način da se na filmskom platnu ili TV ekranu, koristeći se simbolima i osobenostima filmskog jezika, predstave i gledaocu prenesu mentalni...