Kao što je kroz istoriju veličina ljudskog duha bila oličena u umovima poput Sokrata, Lao-cea, Konfučija, Da Vinčija, Šekspira, Ničea, Tolstoja, tako Bela Hamvaš (1897-1968) u modernom dobu predstavlja svetli lik univerzalnog mudraca, učitelja, originalne ličnosti snažne i svestrane stvaralačke energije.

Ko je Bela Hamvaš?

Do skora se malo znalo o njemu, njegovo delo je bilo potpuno zanemareno sve do 70-ih godina kada su počeli stidljivo da ga prevode. I u Mađarskoj, njegovoj postojbini po jeziku, nailazio je neretko na nerazumevanje i ignorisanje javnosti.

Rođen je 1897. u Prešovu (Slovačka). Otac mu je bio sveštenik i profesor mađarske i nemačke književnosti, ali i pisac. I majka je imala umetničke sklonosti.

Kao mladić ranjen je na frontu, ali i psihički potpuno slomljen tako da je proveo neko vreme u psihijatrijskoj bolnici.

Posle rata odbija da primi odlikovanje. Studira mađarsku i nemačku književnost, bavi se novinarstvom, ali ubrzo napušta tu profesiju smatrajući je plitkom i ponižavajućom i zapošljava se u budimpeštanskoj biblioteci.

Objavljuje članke, osniva časopis Ostrvo (izašla su samo tri broja).

U Drugom svetskom ratu uništena je njegova biblioteka i svi rukopisi na kojima je radio.

On ne odustaje od svog nauma i, može se slobodno reći, životne misije, a to je da što većem broju ljudi približi celokupno stvaralaštvo ljudskog roda, pa se bavi uredničkim radom, izdavaštvom. Tad nastaju njegova najznačajnija dela, Antologija humana – 5.000 godina mudrosti, Scientia sacra i 100 knjiga.

Njegov rad nije bio prihvaćen od strane kulturne javnosti, a u doba staljinizma je i zabranjen, a ostaje i bez posla bibliotekara.

Počinje da izdržava porodicu baveći se povrtarstvom, i prodajući svoje povrće na pijaci, nastavlja da piše, a ovakva pozicija mu omogućava potpunu samostalnost i slobodu u kreativnom izražavanju jer ne zavisi ni od institucija ni od suda javnosti. Kasnije ga okolnosti primoravaju da radi kao fizički radnik u teškim uslovima, ali to ga ne sprečava da u slobodno vreme prevodi sa hebrejskog, grčkog i sanskrita, i da piše anonimno o filozofskim i mističnim temama.

Bio je vedar čovek, ogromne erudicije, nepresušnih ideja i originalne misli.

Njegovo delo još nije do kraja sagledano, još uvek ga otkrivamo.

Bela Hamvaš
Bela Hamvaš

Esej kao forma slobode

Pisao je najčešće u esejističkoj formi mada među njegovim delima ima i nekoliko romana kao i jedna veća studija iz istorije umetnosti.

Esej je specifičan književni rod koji spaja književnost i nauku (filozofiju), a u Hamvaševom slučaju i mnogo više od toga.

Može se reći i da je on ovaj žanr prilagodio sebi i širini svojih interesovanja, pa se tako u njegovom eseju sreću poezija (usled nesvakidašnje interpunkcije i strukture rečenice), nauka, religija, istorija umetnosti, filozofija, metafizika, pa i mistika.

Genije kao što je Hamvaš, poput alhemičara u esejističkoj formi, može da pomeša celokupna znanja koja je stekao dugogodišnjim izučavanjem različitih oblasti. Za um njegovog „formata“ esej pruža neophodnu slobodu i dozvoljava mu da se razmahne.

Uvodi subjektivnost kao meru zanimljivosti eseja.

Baština, pojam i značenje

Baština (Tradition, Uberlieferung) za Belu Hamvaša je osnova, jedinstvo, univerzalna nauka.

To je jedino autentično znanje. On kaže da postoji samo jedna baština, kao što postoji jedno čovečanstvo, jedan duh, jedan Bog.

Ovaj pojam prvi uvodi španski autor Unamuno, a zatim se njome bavi Rene Genon ali ne definiše sam pojam. Kasnije će Đulio Evola želeti da oplemeni modernog čoveka probudivši mu svest o baštini. Leopold Cigler definiše baštinu kao večno znanje, i dovodi je u vezu sa rešenjima pitanja samog bivstva. Hamvaš se nadovezuje na njihova učenja i ovaj pojam postaje središnji u njegovom proučavanju.

Šta je baština?

Baština je održavanje neprekidnosti veze između čoveka i transcendentnog sveta, svest o božanskom poreklu čovečanstva i očuvanje sličnosti s Bogom kao jedinog zadatka ljudske sudbine.

Athenaeum – B. Hamvaš

Hamvaš u svet ideja uvodi pojam scientia sacra (sveta nauka, sveto znanje).

Bavljenje pisanim delom koje pripada baštini čovečanstva postaje sveto znanje. Smisao svakog pisanog dela je prenošenje božanske iskre, i svesti o božanskom poreklu čoveka, predavanje ove misli sa generacije na generaciju i održavanje veze između čoveka i trancendentnog sveta.

Iznad evropocentričnosti

Budući da je Hamvaš Evropljanin, rođen u centralnoj Evropi, sa jezičkom tradicijom mađarskog i nemačkog jezika, očekivano bi bilo da se bavi ponajviše istorijom evropske kulture.

Ali, nasuprot tome, on je veliki deo svog izučavanja posvetio kulturama sa drugih meridijana.

Naročito je bio upućen na azijski kontinent, i bavio se indijskom i kineskom tradicijom.

Nije zanemario čak ni afrički kontinent, pa je u svojih sto najznačajnijih knjiga čovečanstva uvrstio i afričke bajke.

Za njega su jednako značajne peruanske vaze, drevni tekstovi sa Tibeta, indijanske izatkanice i bajke crnog kontinenta.

Uporedo u duhovnoj baštini stoje Šekspir, Tolstoj, Kjerkegor, Brojgel, Vordsvort, sa kamenovima Stounhendža, a Heraklitovi fragmenti sa mudrim Lao-ceovim tekstovima.

On je jednako okrenut prema  Istoku i prema Zapadu. Bavi se svim vrednim tekovinama duha, bez obzira na period nastanka, na geografske koordinate i religijsku i rasnu kvalifikaciju autora.

Jung i njegov krug bili su presudni za spajanje Istoka i Zapada. Jung je predstavio zapadnom čoveku neke od najvažnijih pisanih dokumenata istočnjačkog duhovnog života napisavši uvodne reči za Bardo Todol (Tibetanska knjiga mrtvih), Ji-đing (kineska Knjiga promene) i zen budističke tekstove. A Hamvaš podržava, i nadodograđuje, i Jungovu ideju o jedinstvu čovečanstva, kao i postojanje drevnog arhetipskog sloja  koji je iznad individualnog, rasnog, nacionalnog.

Povezanost sveukupne baštine čovečanstva

Šest stotina godina pre naše ere (ili pre Hrista) u Indiji živi Buda, u Kini Lao-ce i Konfučije, u Iranu Zaratustra, u Maloj Aziji Heraklit, a u Italiji Pitagora. Hamvaš ovaj period smatra zlatnim dobom, a sve što je usledilo čovekovim padom i putem ka neminovnoj apokalipsi.

Ako se bavimo paralelnim proučavanjem dela i učenja stvaralaca zlatnog doba, shvatićemo Hamvaševo viđenje baštine čovečanstva.

Čovečanstvo je za njega živi organizam, čiji su delovi povezani u jedinstvenu celinu, a na celoj planeti postoji specifični sinhronicitet, ako pokušamo da pojasnim jungovskom terminologijom.

Tako da sličnosti u izgradnji hramova, ili u pevanju himni bogovima nisu slučajne, već pripadaju arhetipskom kolektivnom duhu sa izvorišta čovečanstva.

Ne samo što je za njega celo čovečanstvo nerazdvojivo jedinstvo nego on ne deli ni duhovnu baštinu na manje celine (književnost, poezija, filozofija, muzika, likovna umetnost),  za njega je i celokupno stvaralaštvo ljudskog duha neraskidiva celina, sinteza svih umetnosti.

U esejima Mitologija prirodnih nauka, Vordsvort ili filozofija zelenog, VII simfonija i metafizika muzike, Filozofija vina pokazuje kako se različiti vidovi ispoljavanja božanskog duha  prelamaju i prožimaju.

 

Idealni čitalac

U svom izboru od sto najvažnijih knjiga čovečanstva, Hamvaš ima na umu idealnog čitaoca.

I on mu daje savršen spisak literature koji se sastoji od 100 najznačajnijih opusa otkad je Reč sačuvana u memoriji čovečanstva, ili zapisivana.

Bela Hamvaš je zapravo taj idelani čitalac, onaj koji guta literaturu od Upanišada i Veda do Tibetanske knjige mrtvih i biblijskih tekstova. Čita na sanskritu, kineskom i grčkom, kao i na nemačkom, engleskom.

Kad bi kojim slučajem neka inteligentna bića iz udaljene galaksije došla na Zemlju, dovoljan dajdžest sveukupnog znanja i književnosti Zemljana bio bi u Hamvaševim delima.

Kao što Borhes i Umberto Eko imaju svoje idealne spiskove i idealno osmišljene biblioteke, rajsko mesto Hamvaševo bila bi upravo jedna biblioteka koja sadrži tih sto najvažnijih dela prevedenih na sve jezike sveta.

*Korišćena literatura:

 1. Scientia sacra – B. Hamvaš, Dereta, 1999.
 2. Hiperionski eseji -B. Hamvaš, Matica srpska, 1993.
 3. Nevidljivo zbivanje – B. Hamvaš, Zlatna grana, 1996.
 4. Istorija i apokalipsa – B. Hamvaš, Draslar, 2010.
 5. 100 knjiga – B. Hamvaš, Tardis, 2011.
(Visited 474 times, 2 visits today)

4 KOMENTARI

 1. Ovo često čitam, možda će nekome biti od koristi

  SUŠTINA BRAKA I BOŽANSKO POSVEĆENJE…
  Da bi se ostvario brak, pored dva bića potrebna je i saglasnost Sila. Nigde i nikada na zemlji nije živeo narod koji nije znao da je za nastanak braka neophodna Božanska saglasnost i posvećenje.

  Seks je uvek ilegalan.

  Zato se krije ispod žbunja, u šumu, po mračnim ulicama i po prljavim dvorišnim sobama. Brak je legalan. Živi na svetlosti, javno je lep i ponosan.
  Samo Višim posvećenjem čovek može postati bračni drug.

  Čak ni ljubav nije dovoljna.

  Ne samo zato što nema čiste Ljubavi, nego zato što ljubav postaje čista upravo kada se s vezom muškarca i žene saglase Božanske sile. Nikakva, čak ni najvatrenija ljubav ne može da se pobrka s brakom.

  Sklapanje braka se ne događa u prirodi, nego u svetu psihe. Brak sklapaju dve psihe. Sada nam već počinje da biva sasvim razumijiv smisao mističnog kupanja Grkinje.

  Danas, u profanim vremenima, u doba građanskog braka, ovo zvuči kao jeftina moralna pridika. Građanski brak je kada država drskom arogancijom zamenjuje Boga i oseća se ovlašćenom da se njenim posredstvom sklapaju brakovi.

  Taj akt je zvanična dozvola za defloraciju. Zvanična, ali ne legalna. Brak ne postaje legalan pred državom i vlastima.

  Ali se i u naše doba još oseća da veza muškarca i žene sama po sebi nije dovoljna. Neophodno je neko Više Posredovanje, i oni se mogu susresti samo uz posredovanje nekog Višeg.

  Upadanje vlasti u to Više jeste bezobrazluk.

  Suština sklapanja braka nije u tome da je za to potrebna dozvola. Ne. Suština sklapanja braka jeste da on bude sklopljen u Višem svetu.

  Susresti se i spojiti i zajedno živeti može se i sme se i treba samo u Bogu.

  Za to nema boljeg antiprimera od modernog profanog braka. Zajednički život čak ni slučajno ne može da uspe i samo je izvor neiscrpnih muka i nesreće i užasa. Ce mal d’être deux .

  Naravno, ovde nije reč o brakovima iz interesa i drugim sličnima. U braku iz interesa se bestidno ispostavlja da se sjedinjavanje nije zbilo u Višem svetu, nego u materiji.

  Ali ni brak seksa nije ništa drugo do krajnji slučaj braka iz interesa: i on je isto tako susret odozdo i spajanje je samo donjih delova. Uslov susreta i stapanja nalazi se samo gore – iznad čoveka.

  Brak nije fizička, nego metafizička veza što kaže i mermerna devojka kada pre svadbe spira sa sebe materijalno, i sprema se da stupi pred Sile kako bi je dodir Božanske ruke posvetio u misteriju.

  *Bela Hamvaš
  “Helioza i Abelar-Božanski brak”

 2. Hvala na tekstu.Žao mi ješto sigurna sam, slučajno, nije spomenuto ime Save Babića koji je tako briljantno prevodio Hamvaša, sve do čega sam ja došla je Babićev prevod.Hvala Savi Babiću! Zadužio nas je sve.

POSTAVI KOMENTAR

Upišite komentar!
Upišite svoje ime

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.