Čisto i neomeđeno vizionarstvo, otelotvoreno u svom apsolutnom vidu kroz umetničku originalnost i genij, otkriva se u dijaboličnim kreacijama Hijeronimusa Boša.

Alhemija, misticizam, okultno i ezoterijsko, i na drugoj strani, moralistička, alegorijska slika sveta prožeta religioznošću, odrednice su koje se vezuju uz delo ovog slikara, savremenika Leonarda da Vinčija i Albrehta Direra.

Kritičari su skloni oprečnim tumačenjima Bošovih dela zbog kompleksnosti u biti enigmatične tematike koju Boš dočarava svojim fantazmagoričnim i naoko iskrivljenim prikazima (ne)stvarnosti.

Boš je naslikao čitave svetove onostranog crpeći dubine sopstvenih oniričkih i deliričnih vizija (pod)svesti, iako se ne sme prenebregnuti činjenica da njegovi svetovi ipak kao podlogu imaju biblijsku tematiku, što je veštom rukom preneta na platna.

Zato se u istoriji umetnosti i postavljalo pitanje kako je moguće da su: jezivost, nakaznost, izopačenost i pervertiranost himeričnih kreatura koje je Boš stvarao, imale veze sa religijskim simbolima. Tvrdilo se da je Boš bio ludak, jeretik, pripadnik sekte adamita koja je delovala u XV veku u Holandiji, da se bavio alhemijom i da je konzumirao opojne supstance kako bi izazivao vizije demona i čudovišta iz pakla prikazanih na slikama.

Međutim, pri tumačenju Bošovih dela u obzir se moraju uzeti: kontekst, doba u kome je ovaj slikar iz Hertogenboša stvarao i istorijski podaci koji potvrđuju da je Boš bio pripadnik Bratstva naše Gospe, te da je bio hrišćanin.

Iz svih ovih paradoksalnosti proizilaze i neslaganja u vezi sa značenjima njegovih dela, iako se iz svega izrečenog zaključuje da je Boš u stvari slikar enigmatične priče, preteča nadrealizma iz poznog srednjeg veka i „duhovni otac pokreta“, kako ističe Breton u „Manifestu nadrealizma“ 1924. godine.

Postavlja se pitanje zbog čega je ovaj slikar u XV veku izgradio demonski bestijarijum, čitavu plejadu fantastičnih prizora i zverskih figura, toliko atipičnih za srednji vek. Za dobijanje odgovora na ovo pitanje može poslužiti kraća analiza Bošovog triptiha „Vrt uživanja”.

Hijeronimus Boš: Vrt uživanja
Hijeronimus Boš: Vrt uživanja

Naime, na spoljnim krilima triptiha predstavljeno je stvaranje sveta. To je prvi fantastičan pejzaž tog tipa u istoriji umetnosti. Unutrašnji deo triptiha čine tri celine: slika Raja, koja, ako se pažljivije pogleda, nije idilična (zmija se uvila na drvo poznanja, mačke već jedu miševe i u svakom trenutku se očekuje Adamov Pad).

Centralni deo triptiha jeste Vrt uživanja, na kome su predstavljeni disharmonija, odsustvo hijerarhije i haos u svetu. Ovde se već pojavljuju čudovišta, ptičurine i gigantsko voće, naročito jagode, (simbol čulnosti) a čovek više nije gospodar nad ostalim živim stvorovima.

Nagi muškarci i žene odaju se telesnim uživanjima i nesputano iskazuju svoju seksualnost izvodeći „ljubavne akrobacije” i sve podseća na Raj, ali je to samo lažna slika. Ovakav prolazni Raj vodi čoveka u prokletstvo, čime se dolazi i do tećeg dela triptiha na kome je oslikan Pakao, sastavljen od različitih muzičkih instrumenata, monstruoznih ptica, životinja što proždiru ljude, ogromnih ušiju sa umetnutim nožem, i čovekom, koji umesto tela ima ljusku jajeta, a umesto nogu stabla što uviru u čamce.

Za lik ovoga melanholičnog čoveka tvrdi se da je Bošov autoportret, ali ostaju nerazjašnjeni uzroci zbog kojih bi slikar sebe smestio u Pakao. Naravno, činjenica je da je samo čovek koji je, uslovno rečeno, zaista iskusio i video Pakao, mogao i da predstavi Pakao onako kako ga je naslikao Hijeronimus Boš na „Vrtu uživanja”.

Slikar koji je kreirao svetove iskrivljene percepcije u kojima su vladali čudovišta i demoni, stvarao ih je u stvari sa alegorijskim značenjem, i ne sa pobudama da bi samo iskazao svoju imaginativnu moć, već da bi aludirao na svetove koji a priori egzistiraju zbog čovekovog Pada, prvobitnog greha, ali i greha koji čovečanstvo ciklično obnavlja ne uviđajući posledice svoje (ne)svesti u celokupnom bitisanju u vremenu.

Piše: Milica Simić

(Visited 88 times, 1 visits today)

POSTAVI KOMENTAR

Upišite komentar!
Upišite svoje ime

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.