KONTAKT

e-mail adresa: info@kultivisise.rs,
duschan.stojanovic@gmail.com

 

Glavni i odgovorni urednik: Dušan Stojanović

 

Pomoćni urednik i lektor: Sonja Todorović