Serija koju smo čekali: Crno ogledalo

Crno ogledalo (Black Mirror) je britanska serija čije je emitovanje počelo 2011.godine, ali je i zaustavljeno nakon svega dve sezone od po tri epizode....

Dekalog: serija koja slika sam život

Filmska umetnost shvaćena u njenom pravom, najširem značenju je način da se na filmskom platnu ili TV ekranu, koristeći se simbolima i osobenostima filmskog jezika,...

Šta nam rade melodramske TV serije i telenovele?

Izvorno, telenovele su nastale u SAD kao radio-drame i nosile su naziv sapunice, zbog toga što su nastale pod pokroviteljstvom oglašivača koji reklamiraju sredstva...

Serije Lost i Prison Break: Dokolica i slobodno vreme uz TV...

Mašta i dokolica omogućavaju ljudima da iskorače iz stvarnosti i prepuste se kreiranju sveta po svojoj meri, kroz igru i stvaralaštvo. Dokolica se povezuje...

Da li televizijske serije mogu biti umetnički vredne?

Teoretičari savremenog društva izbegavaju da se jasno odrede prema fenomenu televizije kao umetnosti i prema njenoj društvenoj ulozi. Prema njihovom mišljenju, televizija je u...

NAJPOPULARNIJE