Rembrant Harmenson van Rajn (1606-1669) jedan od najpoznatijih holandskih slikara. Za njegove radove se smatra da prikazuju izuzetno realistične opise ljudskih emocija sa svim njihovim varijacijama. Na slikama se, takođe, može primetiti i izuzetna upotreba senke i svetla.

Opus radova ovog holandskog slikara obuhvata preko 300 slika. Međutim, treba napomenuti da se za neke radove ne može tačno reći da li pripadaju Rembrantu, s obzirom na to da postoji veliki broj savršeno odrađenih falsifikata i imitacija.

Deset slika o kojima ćemo govoriti, predstavljaju najpoznatija Rembrantova dela koja su bitno uticala na slikarstvo XVII veka.

1. „Noćna straža“ Rembrant van Rajn

Bez sumnje, „Noćna straža“ predstavlja najpoznatije Rembrantovo delo. Sliku čini grupa portreta, na njoj je prikazana narodna vojska kapetana Fransa Baning Kokoa i poručnika Vilijema van Rajtenberga (koji se nalazi u centru).

Prilično dugo je vladalo uverenje da je na slici predstavljena noć, dok tokom čišćenja obavljenog tokom četrdesetih godina prošlog veka nije otkriveno da je na slici, zapravo, oslikan dan. To znači da je naziv „Noćna straža“, koji se tokom vekova ustalio, sasvim pogrešan.

Premeštanje slike u XVIII veku dovelo je do njenog oštećenja, mahom sa leve strane, što je rezultovalo time da se na slici ne vide svi likovi, ali je dovelo do toga da poručnik i svetlo obojena devojka budu centralne figure ovog dela.

„Noćna straža“ je smeštena u „Rajksmuseumu“ u Amsterdamu.

Noćna straža, Rembrant

POSTAVI ODGOVOR

Upišite komentar!
Upišite svoje ime

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.