Neuro-lingvističko programiranje obuhvata niz veština, tehnika i modela uz pomoć kojih aktivno možete da koristite svoj um, emocije i telo da biste uspešno vodili svoj život – i komunicirali sa drugim ljudima s izuzetnom efikasnošću. NLP proučava način na koji uspešni ljudi postižu izuzetne rezultate u najrazličitijim oblastima i podučava druge ljude tim veštima, tehnikama i obrascima. Promenom načina razmišljanja i ponašanja, kao i osvešćivanjem svog potencijala možemo brže i lakše doći do željenog cilja.

 

Popularnost NLP metode porasla je sedamdesetih godina prošlog veka, kada se otkrilo da ona pomaže u borbi sa fobijama, anksioznošću, ali i da pozitivno utiče na profesionalni uspeh pojedinca, pa i razvoj lične sreće.

Šta je NLP i kako „radi“? Da li je zaista moguće „isprogramirati“ se za uspeh?

Šta je NLP?

NLP koristi percepcijske, bihejvioralne i komunikacijske tehnike da ljudima olakša promenu njihovih razmišljanja i ponašanja, odnosno da ih „usmeri“.

Pojam NLP obuhvata tri reči:

Neuro – se odnosi na nervni sistem i kako komuniciramo sa drugim ljudima putem naših 5 čula: vida, sluha, dodira, mirisa i ukusa. Tako primamo informacije i na osnovu toga kreiramo našu realnost.

Lingvističko – se odnosi na način kako koristimo jezičke obrasce u svakodnevnom govoru i kako se kroz govor može uticati na predstave drugih ljudi. Reči koje koristimo utiču na naš način razmišljanja, na naše raspoloženje, način ponašanja, na stavove i akcije. Takođe vrše uticaj i na naše sagovornike.

Programiranje – se odnosi na unutrašnje procese, tj. programe razmišljanja, osećanja i ponašanja i mogućnost da određene obrasce ponašanja koji nam nisu korisni možemo zameniti korisnijim (u skladu sa našim vrednostima i ciljevima koje želimo da postignemo).

Metodu NLP-a su osmislili i razvili 70-ih godina 20. veka Ričard Bandler – matematičar i psiholog i John Grinder – univerzitetski profesor lingvistike na Univerzitetu Santa Kruz u Kaliforniji (SAD). Vršili su istraživanje na temu – šta je ključna razlika između uspešnih i manje uspešnih ljudi. Pitali su se kako mogu da otkriju ključne elemente uspeha i tako da ih opišu, a da ih drugi ljudi mogu naučiti. Taj proces su nazvali – modelovanje. Proučavali su kako uspešni ljudi komuniciraju, kako se motivišu, kako donose odluke, kako uče. Verovali su da je moguće identifikovati obrasce razmišljanja i ponašanja uspešnih pojedinaca i da je moguće podučavati druge njima.

Njihova popularnost leži u svestranosti – NLP metodom rešavaju se mnogi različiti problemi sa kojima se ljudi suočavaju, od privatnih do profesionalnih.

Kako NLP funkcioniše?

Neuro-lingvističko programiranje zasnovano je na ideji da ljudi funkcionišu na osnovu unutrašnjih “mapa” sveta koje uče kroz čulna iskustva.

Spoljni svet je toliko sveobuhvatan zbog čega smo prinuđeni da ga pojednostavljujemo kako bismo ga shvatili. Mozak ne može svesno da obrati pažnju na sve informacije koje ulaze kroz naša čula, zbog čega ih filtrira.

Ne obraćamo svi pažnju na iste informacije iz spoljnog sveta, već naši filteri propuštaju samo određene informacije i na osnovu toga mi kreiramo našu internu mapu sveta (naš doživljaj realnosti).

Svačija mapa je jedinstvena i donekle različita i zavisi od njegovih godina, iskustva, životne faze, uverenja, vrednosti. Ona predstavlja pojednostavljenu sliku sveta, zbog čega i kažemo da mapa (slika sveta) nije teritorija (svet). Kao što i karta sveta nije isto što i svet

Priča se da se Pikasu obratio jedan nepoznati čovek i upitao ga zašto ne prikazuje predmete onakvim kakvi su u stvarnosti.

Pikaso je zbunjeno odgovorio: „Stvarno ne razumem na šta mislite.“

Čovek je pokazao fotografiju svoje žene.

„Pogledajte“, rekao je, „moja žena, na primer, ovako izgleda“.

Pikaso je pogledao s nevericom. „Jako je mala, zar ne? I pljosnata?“

Često problemi u komunikaciji i konflikti nastaju zato što pretpostavljamo da i drugi ljudi doživljavaju realnost na isti način kao i mi. Kada shvatimo da to nije tako, onda se raspravljamo ko je u pravu. Važno je da shvatimo da ni jedna mapa nije pogrešna i da naučimo kako da prepoznamo tuđe mape, da ih uvažimo i da svoju komunikaciju prilagodimo.

U tome nam neurolingvističko programiranje može pomoći.

NLP za mlade

NLP pokušava da otkrije i izmeni nesvesna ograničenja mape koje pojedinac može da ima.
NLP funkcioniše kroz svesnu upotrebu jezika koja dovodi do promena u načinu razmišljanja i ponašanja. Na primer, jedna od glavnih ideja NLP-a je da svakoj osobi odgovara drugačiji senzorni sistem, poznat kao preferirani reprezentativni sistem ili PRS.

NLP specijalisti mogu da otkriju ovu preferenciju kroz vaš rečnik. Na primer, ako često koristite fraze poput “vidim poentu” – to može signalizirati vizuelni PRS. Sa druge strane, česta upotreba fraze “čujem šta želite da kažete” može signalizirati zvučni PRS.

NLP Coach ili trener može da identifikuje PRS osobe. Onda se tokom coaching procesa kreće sa sakupljanjem informacija o karakteru određene osobe, proučava se način prihvatanja informacija (i reagovanja na njih), kao i postavljanje cilja zajedno sa polaznikom.

Tehnike NLP-a

NLP je široko polje prakse. U skladu sa tim, NLP practitioners koriste mnoštvo različitih tehnika koje, između ostalog, uključuju sledeće:
• Sidrenje – pretvaranje čulnih iskustava u okidače za određena emocionalna stanja.
• Rapport – NLP practitioner se povezuje sa osobom radi poboljšanja komunikacije i empatije.
• „Zvižduk“ – promena obrasca ponašanja ili razmišljanja da bi se došlo do željenog umesto neželjenog ishoda.
• Vizuelna / kinestetička disocijacija (VKD) – uklanjanje negativnih misli i osećanja koja su povezana sa prošlim događajima.

Gde NLP može da se upotrebi?

NLP se koristi kao metoda ličnog razvoja. Prema tome, korisna je za promovisanje veština ili sposobnosti koje imate. Ona pomaže u razvoju samorefleksije, samopouzdanja i veština komunikacije. Moguće je primentiti NLP za postizanje ciljeva koji su usmereni na rad i karijeru, kao što su poboljšana produktivnost ili napredovanje na poslu. Pomoću ovih tehnika moguće je i poboljšati mentalne sposobnosti, razviti kreativno razmišljanje, prevazići stresne situacije.

U širem smislu, primenjena je kao terapija psiholoških poremećaja, uključujući fobije, depresiju, generalno poremećaje anksioznosti i posttraumatski stresni poremećaj.
Primenjuje se u sledećim oblastima: menadžerska praksa, coaching, obrazovanje, vaspitanje, sport, zdravstvo, pregovaranje, psihoterapija, savetovanje i mnoge druge.

Kako se NLP uči?

NLP je veština, a ne informacija – zato se ne može naučiti na klasični „školski“ način.
Jedan od načina da krenete sa upoznavanjem NLP metode je putem knjiga i online kurseva. Iskusni NLP masteri kažu da je učenje NLP-a samo kroz knjige i video tutorijale, kao da učite da jašete konja bez prave prakse. Vi možete naučiti mnogo informacija o jahanju konja, ali kada bude došao trenutak da konja sami jašete, nastaće problem.

Činjenica je da jedan sat sa konjem i iskusnim trenerom može učiniti više za vašu veštinu jahanja od celodnevnog čitanja i istraživanja po internetu.

Zato postoje kursevi, radionice i treninzi širom sveta. Učenje NLP-a treba da bude aktivno iskustvo ličnog i profesionalnog razvoja u kojem je ono što ćete naučiti i savladati:

• Vama objašnjeno.
• Istraženo i korišćeno od strane vas i drugih na treningu.
• Ispitano sa drugim ljudima iz čijeg iskustva učite.
• Razvijeno kroz trening profesionalno obučenog i sertifikovanog NLP trenera koji će vam omogućiti da razvijete sopstveni stil NLP-a – stil koji odgovara vašoj ličnosti.
• Raspravljeno sa trenerom i vašim kolegama sa treninga – umesto pasivnog prihvatanja jer dolazi od “stručnjaka”.

NLP vam pomaže da shvatite da imate veće mogućnosti izbora. Što je veći izbor, veće su i šanse da ćete uspeti.

Ako imate samo jedan izbor u ponašanju, vi ste robot. Ako imate dva izbora, često ćete biti u dilemi. Ako imate tri izbora, vi ste Slobodan čovek.

Richard Bandler

NLP u Srbiji

Šta bi bilo da ste ove veštine usvojili vrlo rano? Da li bi one pomogle u najosetljivijem periodu čovekovog života – detinjstvu i tinejdžerskom dobu?

Iva Pavlović Pušica
Iva Pavlović Pušica, Profesionalni Coach i NLP Master, osnivač centra NLP za mlade u Beogradu.

Iva Pavlović Pušica, Profesionalni Coach i NLP Master, takođe je došla na ovu ideju i osnovala NLP za mlade u Beogradu. Pored treninga i radionica za decu, tinejdžere i studente, tu su i treninzi i radionice za nastavnike i roditelje, kao i individualni rad sa klijentima – coaching. Ovaj Centar za edukaciju i lični razvoj mladih postoji zahvaljujući ideji da se uspeh može naučiti.

Kroz niz grupnih aktivnosti, rada u paru, raznih igara, kvizova, crtanja i brojnih izazova mladi se podstiču da govore o različitim temama i da slobodno izraze svoje mišljenje. Podstiču se na kreativno razmišljanje i međusobnu razmenu ideja. NLP metoda je tu da im pomogne da dođu do samospoznaje, a samim tim i do samopouzdanja.

Kako je u našoj zemlji sve više ljudi zainteresovanih za ovu metodu, postoje i NLP treninzi sa odrasle, kao i tematski kursevi i radionice. Možda je baš ovo prava stvar koja će vam doneti uspeh i sreću i pomoći da sa lakoćom preskočite životne prepreke i probleme – na vama je da odlučite.

(Visited 1,056 times, 1 visits today)

1 KOMENTAR

  1. Zalosno je da umetnici i intelektualci akademski obrazovani ljudi padaju na popularne pseudo naucne plagijat sisteme za samopomoc koji samo bilduju egoizam i jos vise odljudjuju coveka od sebe i od drugih licnosti.

POSTAVI KOMENTAR

Upišite komentar!
Upišite svoje ime

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.